İşe Alma İşten Çıkarma İle İlgili Resmi Kuruma Bildirim

İşe Alma İşten Çıkarma İle İlgili - Resmi Kuruma Bildirim

UVM’e (Federal Göçmen Servisi Yönetimi) Bildirim: İşe Alma ve İşten Ayrılma İle İlgili Bildirim - Уведомление о привлечении (увольнении) УВМ.

2015 yılı itibarı ile A,B,C bölümlerindeki kurumlara bildirim yapmak artık GEREKMİYOR.

A - İşçi Bulma Kurumuna Bildirim - Уведомление о привлечении и использовании центра занятости населения (ЦЗН).

B - Vergi Dairesine Bildirim - Уведомление о привлечении (увольнении) ИФНС.

C - Çalışma Müdürlüğüne Bildirim - Трудовая Инспекция - Уведомление о привлечении (увольнении).

Bildirim Yapılacak Tek Resmi Kurum UVM

D - UVM’e (Federal Göçmen Servisi Yönetimi) Bildirim: İşe Alma ve İşten Ayrılma İle İlgili Bildirim - Уведомление о привлечении (увольнении) УВМ.

Rusya Federasyonunda çalışan yabancıların iş sözleşmelerinin imzalanmasından sonraki 3 gün içerisinde, işveren, Rusya kanunları tarafından öngörülen yabancıların işe alınması ile ilgili prosedürleri uygulamak ile yükümlüdür, aynı yükümlülük işten ayrılma ile de geçerlidir. İş anlaşmasının feshinden sonraki 3 gün içerisinde UVM’e bildirim yapılmalıdır.

Hizmetin Türü Hizmetin Yapılma Süresi
UVM’e (Federal Göçmen Servisi Yönetimi) Yabancı Çalışanın Bildirimi ya da İşten Ayrılmasının Bildirimi 1-2 gün

İşe Alma İşten Çıkarma İle İlgili Resmi Kuruma Bildirim

İşe Alma İşten Çıkarma İle İlgili Resmi Kuruma Bildirim