Rusya’da Çalışma İzinleri İçin Kota Alımı, Çalışma Kotası Almak Bizimle Kolay
Rusya’da kurulu şirketlerde ne kadar yabancı iş gücünün çalıştırılacağı yani şirketlerin kotaları
Rusya Hükümeti tarafından yılda 1 kere belirlenir. Belirlenen bu kotalar, Moskova İşçi Değişim
Merkezi olarak Türkçe’ye tercüme edebileceğimiz МЦТО (Московский центр трудового
обмена)’ ya 1 Mayısa kadar çalıştırmayı planladığı yabancı işçi sayısını belirten müracaat
dilekçelerini vermiş BAZI firmalar arasında paylaştırılmaktadır.Bazı diyoruz çünkü firmalar
dilekçeleri zamanında vermiş olsalar bile olumlu yanıt alamıyabilirler.Olumlu yanıtın alınması
birçok faktöre bağlıdır, bu faktörlerden bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz:
– Firmanın faaliyet alanı
– Firmanın halihazırda personel sayısı
– Firmanın yıllık cirosu
– Vergi ile ilgili sorunun olup olmaması
– Ve diğer farklı konular
OLUMLU YANIT İÇİN BİZİMLE KONTAK KURUNUZ
Bir işveren 2016 yılı için kota almak istiyorsa, 2015 yılının 1 Mayıs ayına kadar çalıştırmayı
planladığı yabancı işçi sayısını belirten müracaat dilekçesini Moskova İşçi Değişim Merkezi
olarak Türkçe’ye tercüme edebileceğimiz МЦТО (Московский центр трудового обмена)’ya
vermelidir. Aşağıdaki örnekte olduğu gibi :
2016 yılı için 2015 yılının 1 Mayısına kadar
2017 yılı için 2016 yılının 1 Mayısına kadar
2018 yılı için 2017 yılının 1 Mayısına kadar
………………………………………………………..
………………………………………………………..
Herhangi bir nedenden ötürü olumlu yanıt almamış olsanız bile, Ek Komisyona girerek firmanız
adına Çalışma Kotası alabiliriz. 2000 yılından bu yana migrasyon konusunda hizmet veren
firmamızın uzmanlaşmış kadrosunun tecrübeleri, bu EK KOMİSYONların Mart, Nisan,
Mayıs,Haziran, Temmuz aylarında bazen de Eylül aylarında olduğunu göstermektedir.Geç olmadan
bizimle kontak kurunuz, sizin için migrasyon konularında çözüm üreteceğiz.
Önemliii Komisyona girmeden 10 ( Sayı değişebilir ) kişiye kadar kotasız mesleklerden garantili
ve 1 ay süreyi kısaltarak kota alabiliriz.

visa@attida.ru attidatorussia@gmail.com

+7 (495) 647 04 66 , +7 (495) 921 37 22

Araç çubuğuna atla