Rusya’da 3 Yıllık Çalışma Vizesi Almanın Prosedürü (2011 senesinde başlayan bir uygulamadır)

Yüksek Kalifiyeli Uzman (YKU) = Highly Qualified Specialist (HQS) = Высококвалифицированный специалист (BKC)

Rusya’da 3 Yıllık Çalışma Vizesi Almanın aşamalarını aşağıda eski yıllarla karşılaştırmalı olarak bulacaksınız.

(1) Kota için başvuru
Yeni prosedüre göre YKU için kota başvurusu gerekmiyor, eski prosedüre göre
kota başvurusu, her yılın Mayıs ayının 1’ine kadar bir sonraki gelecek yıl için, İşçi
Bulma Kurumu’na (Центр Занятости Населения = Employment Centre) yapılmalıydı.
Örneğin, 2012 yılında firmanızda bir uzmanı istihdam edeceksiniz, bu uzmanın
pozisyonu için en geç 2011 yılının mayıs ayının 1’ine kadar başvuru yapmanız
gerekirdi, aksi durumda o uzmanı işe alamazdınız.
(2) Firmanızda istihdam edilecek pozisyonlar icin İşçi Bulma Kurumu’na ( Центр Занятости Населения = Employment Centre) başvuru
Yeni prosedüre göre YKU için istihdam edilecek pozisyonlar için başvuru
gerekmiyor, eski prosedüre göre istihdam edilecek pozisyonlar için İşçi Bulma
Kurumu’na (Центр Занятости Населения = Employment Centre) başvuru,
Yabancı İşgücü Çalışma İzni’ne (ИРС = Work Permit) başvurmadan en az 30
takvim günü önceden yapılmalıydı ve Yabancı İşgücü Çalışma İzni (ИРС = Work
Permit) alınana kadar her 15 günde bir İşçi Bulma Kurumu’na (Центр Занятости
Населения = Employment Centre) faks ile ya da bizzat gidilerek başvuru bu
pozisyonlar için yenilenmeliydi.
(3) Firma adına Yabancı İşgücü Çalışma İzni’nin (ИРС = Work Permit) alımı
Yeni prosedüre göre YKU için firma adına Yabancı İşgücü Çalıştırma İzni (ИРС =
Work Permit) alınması gerekmiyor, eski prosedüre göre firma adına Yabancı
İşgücü Çalışma İzni’ne (ИРС = Work Permit) başvuru, İşçi Bulma Kurumu’na
(Центр Занятости Населения = Employment Centre) başvurudan 30 takvim günü
sonra yapılabiliyor ve yine 30 takvim günü beklemek gerekiyordu. Daha açık
anlatımla firma adına Yabancı İşgücü Çalışma İzni (ИРС = Work Permit) alma
toplamda 60 takvim günü kadardı.
(4) Şahsa ait Çalışma İzni (Разрешение на работу = Personal Work Permit)
Yeni prosedüre göre YKU için Çalışma İzni’nin (Разрешение на работу =
Personal Work Permit) alınması 14 iş günüdür, eski prosedüre göre Çalışma
İzni’nin (Разрешение на работу = Personal Work Permit) alınması 30 takvim
günüydü.
(5) Rusya’ya çalışma vizesi ile giriş (Entry working visa)

Yeni prosedüre göre YKU için Çalışma vizesi alınırken gerekli olan davetiyeye
başvuru, şahsa ait Çalışma İzni’ne (Разрешение на работу = Personal Work
Permit) başvuruya parelel olarak yapılabilir ve 14 iş gününde bu davetiye 3 yıllık
olarak çıkar, eski prosedüre göre davetiye 10 takvim gününde cıkardı ama tek
girişli olarak.
(6) Çok giriş çıkışlı çalışma vizesi
Yeni prosedüre göre YKU için çok giriş çıkışlı çalışma vizesinin hazırlanma süresi
14 iş günüdür ve vizenin süresi ise 3 yıldır, eski prosedüre göre çok giriş çıkışlı
çalışma vizesinin hazırlanma süresi 14 takvim günüdür ve vizenin süresi 1 yıldır.
Bu arada çok giriş çıkışlı çalışma vizesi, sözü geçen davetiyeye istinaden
yurtdışındaki Rusya Konsolosluk’ları tarafından verilir. Veriliş süresi, ilgili Rusya
Konsolosluk’larina bağlıdır.
(7) Vize için gerekli davetiyenin çıkarılabilmesi, vize uzatma prosedürünün
yapılabilmesi, migrasyon kaydının (registirenin) yapılabilmesi için firmanın
Federal Migrasyon Bakanlığı Bölge Müdürlüğü (UFMS)’nde kaydı
Hem yeni hem de eski prosedüre göre firmanın kaydı gereklidir.
(8) Kişiye ait vergi numarasının alımı ve registiresi
Yeni prosedüre göre YKU için şahsa ait Çalışma İzni’nin (Разрешение на работу
= Personal Work Permit) alınmasından sonraki 30 gün içinde vergi numarasının
alımı ve registiresi gerekmektedir, eski prosedüre göre gerekmiyordu.
(9) Kişiye ait vergi numarasının Federal Migrasyon Bakanlığı’na bildirimi
Yeni prosedüre göre YKU için şahsa ait Çalışma İzni’nin (Разрешение на работу
= Personal Work Permit) alınmasından sonra 1 ay içinde kişiye ait vergi
numarasının bildirilmesi gerekmektedir, eski prosedüre göre gerekmiyordu. Vergi
numarası belirtilen süre içinde FMS’e bildirilmemesi, Çalışma İzni’nin iptal
edilmesine neden sayılabilir.
(10) Kişisel gelir vergisi
Yeni prosedüre göre YKU için 13%, eski prosedüre göre 30% idi (altı ay geçtikten
sonra bu oran yine 13%’e inecekti ama şahsın Rusya’da 1senede en az 183 kalması
şarttı.)
(11) Minumum maaş tutarı
Yeni prosedüre göre YKU için yillik gelir en az 2 000 000 ruble olmalıdır, eski
prosedüre göre zorunlu bir gelir tutarı tayin edilmemişti ( Rusya’da tayin edilen
asgari maaş 11 300 rubledir.)
(12) İşe alınan şahsın vergi dairesine bildirimi
Yeni prosedüre göre 3 takvim gününde işe alım bildirimi yapılmalıdır

(13) İşe alınan şahsın İşçi Denetleme Kurumu’na (Трудовая инспекция = Labour
Inspection) bildirimi
Hem yeni hem de eski procedüre gore 30 takvim gününde İşçi Denetleme
Kurumu’na (Трудовая инспекция = Labour Inspection) yazılı olarak
bildirilmelidir.
(14) İşe alınan şahsın İşçi Bulma Kurumu’na ( Центр Занятости Населения =
Employment Centre) bildirimi
Hem yeni hem de eski procedüre gore 30 takvim gününde İşçi Bulma Kurumu’na
(Центр Занятости Населения = Employment Centre) yazılı olarak bildirilmelidir.
(15) Vizenin geçerlilik süresi
Yeni prosedüre göre YKU için 3 yıldır, eski prosedüre göre 1 yıl.

Sadete gelelim mi dediniz…Gelelim. 3 yıllık YKU olarak adlandırılan vizenin
alımı şirketiniz adına 4 haftadır.Gerekli dokumanlar için kontak kurunuz.
+7(495)921 37 22 , +7 (495) 647 04 66

visa@attida.ru

Araç çubuğuna atla