Rusya’da 3 Yıllık Çalışma Vizesi Almanın Prosedürü
(2011 senesinde başlayan bir uygulamadır)

Yüksek Kalifiyeli Uzman (YKU) = Highly Qualified Specialist (HQS) = Высококвалифицированный специалист (BKC)

Rusya’da 3 Yıllık Çalışma Vizesi Almanın aşamalarını aşağıda eski yıllarla karşılaştırmalı olarak bulacaksınız.

(1) Kota için başvuru

Yeni prosedüre göre YKU için kota başvurusu gerekmiyor, eski prosedüre göre kota başvurusu,
her yılın Mayıs ayının 1’ine kadar bir sonraki gelecek yıl için, İşçi Bulma Kurumu’na (Центр
Занятости Населения = Employment Centre) yapılmalıydı.
Örneğin, 2012 yılında firmanızda bir uzmanı istihdam edeceksiniz, bu uzmanın pozisyonu için
en geç 2011 yılının mayıs ayının 1’ine kadar başvuru yapmanız gerekirdi, aksi durumda o
uzmanı işe alamazdınız.

(2) Firmanızda istihdam edilecek pozisyonlar icin İşçi Bulma Kurumu’na ( Центр Занятости Населения = Employment Centre) başvuru

Yeni prosedüre göre YKU için istihdam edilecek pozisyonlar için başvuru gerekmiyor, eski
prosedüre göre istihdam edilecek pozisyonlar için İşçi Bulma Kurumu’na (Центр Занятости
Населения = Employment Centre) başvuru, Yabancı İşgücü Çalışma İzni’ne (ИРС = Work
Permit) başvurmadan en az 30 takvim günü önceden yapılmalıydı ve Yabancı İşgücü Çalışma
İzni (ИРС = Work Permit) alınana kadar her 15 günde bir İşçi Bulma Kurumu’na (Центр
Занятости Населения = Employment Centre) faks ile ya da bizzat gidilerek başvuru bu
pozisyonlar için yenilenmeliydi.
(3) Firma adına Yabancı İşgücü Çalışma İzni’nin (ИРС = Work Permit) alımı

Yeni prosedüre göre YKU için firma adına Yabancı İşgücü Çalıştırma İzni (ИРС = Work
Permit) alınması gerekmiyor, eski prosedüre göre firma adına Yabancı İşgücü Çalışma İzni’ne
(ИРС = Work Permit) başvuru, İşçi Bulma Kurumu’na (Центр Занятости Населения =
Employment Centre) başvurudan 30 takvim günü sonra yapılabiliyor ve yine 30 takvim günü
beklemek gerekiyordu. Daha açık anlatımla firma adına Yabancı İşgücü Çalışma İzni (ИРС =
Work Permit) alma toplamda 60 takvim günü kadardı.

(4) Şahsa ait Çalışma İzni (Разрешение на работу = Personal Work Permit)

Yeni prosedüre göre YKU için Çalışma İzni’nin (Разрешение на работу = Personal Work
Permit) alınması 14 iş günüdür, eski prosedüre göre Çalışma İzni’nin (Разрешение на работу
= Personal Work Permit) alınması 30 takvim günüydü.

(5) Rusya’ya çalışma vizesi ile giriş (Entry working visa)

Yeni prosedüre göre YKU için Çalışma vizesi alınırken gerekli olan davetiyeye başvuru, şahsa
ait Çalışma İzni’ne (Разрешение на работу = Personal Work Permit) başvuruya parelel olarak
yapılabilir ve 14 iş gününde bu davetiye 3 yıllık olarak çıkar, eski prosedüre göre davetiye 10
takvim gününde cıkardı ama tek girişli olarak.

(6) Çok giriş çıkışlı çalışma vizesi

Yeni prosedüre göre YKU için çok giriş çıkışlı çalışma vizesinin hazırlanma süresi 14 iş
günüdür ve vizenin süresi ise 3 yıldır, eski prosedüre göre çok giriş çıkışlı çalışma vizesinin
hazırlanma süresi 14 takvim günüdür ve vizenin süresi 1 yıldır. Bu arada çok giriş çıkışlı
çalışma vizesi, sözü geçen davetiyeye istinaden yurtdışındaki Rusya Konsolosluk’ları
tarafından verilir. Veriliş süresi, ilgili Rusya Konsolosluk’larina bağlıdır.

(7) Vize için gerekli davetiyenin çıkarılabilmesi, vize uzatma prosedürünün yapılabilmesi,
migrasyon kaydının (registirenin) yapılabilmesi için firmanın Federal Migrasyon Bakanlığı
Bölge Müdürlüğü (UFMS)’nde kaydı
Hem yeni hem de eski prosedüre göre firmanın kaydı gereklidir.
(8) Kişiye ait vergi numarasının alımı ve registiresi

Yeni prosedüre göre YKU için şahsa ait Çalışma İzni’nin (Разрешение на работу = Personal
Work Permit) alınmasından sonraki 30 gün içinde vergi numarasının alımı ve registiresi
gerekmektedir, eski prosedüre göre gerekmiyordu.

(9) Kişiye ait vergi numarasının Federal Migrasyon Bakanlığı’na bildirimi

Yeni prosedüre göre YKU için şahsa ait Çalışma İzni’nin (Разрешение на работу = Personal
Work Permit) alınmasından sonra 1 ay içinde kişiye ait vergi numarasının bildirilmesi
gerekmektedir, eski prosedüre göre gerekmiyordu. Vergi numarası belirtilen süre içinde FMS’e
bildirilmemesi, Çalışma İzni’nin iptal edilmesine neden sayılabilir.

(10) Kişisel gelir vergisi

Yeni prosedüre göre YKU için 13%, eski prosedüre göre 30% idi (altı ay geçtikten sonra bu
oran yine 13%’e inecekti ama şahsın Rusya’da 1senede en az 183 kalması şarttı.)
(11) Minumum maaş tutarı

Yeni prosedüre göre YKU için yillik gelir en az 2 000 000 ruble olmalıdır, eski prosedüre göre
zorunlu bir gelir tutarı tayin edilmemişti
(12) İşe alınan şahsın UFMS’e bildirimi

Hem yeni hem de eski prosedüre göre 3 iş gününde UFMS’e yazılı olarak bildirilmelidir.

(13) Vizenin geçerlilik süresi
Yeni prosedüre göre YKU için 3 yıldır, eski prosedüre göre 1 yıl.

Sadete gelelim mi dediniz…Gelelim. 3 yıllık YKU olarak adlandırılan vizenin alımı şirketiniz
adına 3 haftadır.Gerekli dokumanlar için kontak kurunuz.

+7 (495 )921 37 22 , +7( 495) 647 04 66

visa@attida.ru
attidatorussia@gmail.com

Araç çubuğuna atla