2015 yılı itibarı ile Rusya Federasyonu’nda Çalışan Yabancılar İçin Yapılan Kanunlardaki Değişiklikler

2015 yılı 1 Ocak itibarı ile Rusya Federasyonu’nda Çalışacak Yabancılar İçin Yapılan Kanunlardaki Değişiklikler
yürürlüğe girdi.
2015 yılı 1 Ocak itibarı ile Bağımzsız Devletler Topluluğundan Rusya’ya vizesiz rejim uygulamaları ile gelebilen
yabancılara hem münferit olarak şahıs işlerinde hem de şirketlerde çalışabilme olanağı sağlayan YENİ TİP PATENT
uygulaması başlamıştır.
Patent olarak adlandırılan bu kartlarda çalışılacak meslek belirtilmektedir. Rusya Patent alımından önce bilinmesi
gerekenler:
1. Rusya Federasyonuna Giriş
2. Patent Alımı İçin 30 gün içinde Gerekli Dokümanlarla Müracaat Edilmesi
3. Rus Dili, Rusya Tarihi ve Rusya Federasyonu Kanunlarına Vakıf Olduğunu Gösteren SERTİFİKA
4. INN Belgesi – Şahıs Vergi Numarası
5. Zorunlu Sağlık Sigortası – DMC (Dobrovolnoe Meditsinskoe Strahovanie)
6. Sağlık Raporu
7. Patent Vergisi – (NDFL- Şahıs Gelir Vergisi)
8. İşe Alınan Yabancının İşe Alındığının FMS’e Bildirimi
9. Patentin İptali
1. 2015 yılı itibarı ile Rusya Federasyonuna giriş sadece yurtdışı pasaportlarıyla mümkün olacaktır. Gümrük
ve Ekonomi Birliğine üye ülke vatandaşları hariç. Migrasyon kartınızda Rusya’ya giriş amacınızın mutlaka
RABOTA-Çalışma olduğu bölümü işaretleyiniz.
2. Patent Alımı için gerekli dokümanların hazırlanıp, Rusya Federasyonuna giriş yapıldığı tarih itibarı ile 30
gün içinde FMSe sunulması gerekmektedir.Yabancı 30 gün içinde Patent Alımı için müracaat edememişse
10 000 ile 15 000 ruble arasında idari para cezasıyla cezalandırılır.
3. Rusya Federasyonunda çalışacak yabancıların Geçici Oturumu RVP ve de Sürekli Oturumu olanlar dahil
Rus Dilini, Rusya tarihini ve temel sayılabilecek Rusya Federasyonu kanunlarını bilmesi gerekmektedir.
Yabancının bu durumunu SERTİFİKA ile belgelemesi için sınava girip yeterli puanı alması gerekmektedir. 1
Eylül 1991 yılına kadar SSCB de eğitim ve öğretimini tamamlayanlar ve 1 Eylül 1991 den sonra Rusya
Federasyonunda eğitim ve öğretimini tamamlayanlar , bu durumlarını belgediklerinde Sertifika için sınava
girmek zorunda değiller. SERTİFİKA 5 yıllığına verilmektedir. Zamandan tasarruf etmek kuyruklarda
beklememek için SERTİFİKA alımı ile ilgili bizimle kontak kurmanızı tavsiye ederiz.
4. “Yabancı vatandaşların hak durumları hakkında “ olarak tanımlanan Rusya Federasyonu Kanunu Madde 13
bendi 7, her çalışacak yabancı vatandaşın vergi dairesinden INN alması gerekmektedir şeklindedir.
5. Zorunlu Sağlık Sigortası – DMC(Dobrovolnoe Meditsinskoe Strahovanie ) olmadan PATENT, çalışma izni
için plastik kart müracaatı yapılamamaktadır. Zorunlu Sağlık Sigortası için bizimle kontak kurabilirsiniz.
6. Patent (Başımsız Devetler Topluluğu Vatandaşlarına) ve Rusya’da Çalışma İzni alımı için mutlaka SAĞLIK
RAPORUnun FMSe sunulması zorunludur. Sağlık Raporu için bizimle kontak kurabilirsiniz.
7. 2015 yılı 1 Ocak itibarı ile PATENT alarak çalışacak yabancı ülke vatandaşlarının Rusya Federasyonu Vergi
kanunlarına göre her ay NDFL (Nalog na Dohodı Fiziçeskih Lits)-Şahıs Gelir Vergisi ödemesi zorunludur. Bu
miktar 4000 ruble olarak belirlenmiştir.
A-Şahıs İşinde Çalışacakların Vergi Ödeme Düzeni
Yabanci ülke vatandaşlarının şahıs işinde çalışmaları durumunda maaşının % 13 oranında şahıs gelir vergisi (Devlet
harci-Gospoşlina ) ödemesi gerekir.
B-Şirketlerde Çalışacakların Vergi Ödeme Düzeni
Yabanci ülke vatandaşları bir şirkette işe alınmışlarsa ,ülkede kalış süreleri 180 güne kadar olan dönemde maaşlarının
%30 kadarını vergi olarak öderler. 180 den sonraki dönemde vergi oranı maaşının %13 dür.
8. Rusya’da çalışmak üzere PATENT alan yabancı ülke vatandaşının İŞ SÖLEŞMESİ ile işe alınmasının en geç 3. Üncü
günü FMS’e işe alındığına dair bildirim şirket tarafından yapılmalıdır. İşe alınan sahıs da Patentin verilişinden sonrakı en geç
2 ay içinde bizzat giderek ya da posta yolu ile İŞ SÖZLEŞMESİ’nin kopisini, Patenti aldığı organa vermek ya da postalamak
zorundadır.
9. Rusya Federasyonu’nda PATENT alarak çalışan yabancı ülke vatandaşının sahip olduğu patentin İPTALİNİ gerektiren
nedenlerinden en önemlileri aşağıdaki gibidir:

A- Patent için başvuracağı tarihten önceki beş yıl içinde Rusya Federasyonu’ndan sınır dışı olması, deport olması
veya Rusya Federasyonu ile bir yabancı devlet arasında yapılan readmisyon anlaşmaya göre söz konusu yabancı devlete
teslim edilmesi durumunda ya da patent için başvuracağı tarihten önceki on yıl içinde birkaç kere (iki ve daha fazla kere)
Rusya Federasyonu’ndan sınır dışı olması, deport olması veya Rusya Federasyonu ile bir yabancı devlet arasında yapılan
readmisyon anlaşmaya göre söz konusu yabancı devlete teslim edilmesi durumunda;
B-Yabancı elemanın bir yıl içinde birkaç kere (iki ve daha fazla kere) ‘Yabancı Vatandaşların Rusya Federasyonu’nda
Kalması (Oturması) Rejimi’ kurallarını ihlal etmesinden dolayı idari mevzuata göre cezalandırılması durumunda;
C-Rusya Federasyonu’nun dışında altı aydan fazla kalması durumunda;
D-Sivil Hukuk Kanunu’na göre uygulanan İş Sözleşmesi veya İş Yapma (Hizmet Verme) Anşaması’nın bir süretinin
ilgili Federal Migrasyon Servisi’ne sunulmaması durumunda;
E-Patent için tahsil edilen Patent Vergisi (NDFL – Şahıs Gelir Vergisi) yatırılmaması durumunda.

+7 (495)647 04 66, +7 (495)921 37 22

Araç çubuğuna atla