Vizesiz Rejimle Gelen Bağımsız Devletler Topluluğu(SNG) Vatandaşlarının Patent Almaları ZORUNLUDUR
Rusya Federasyonu’nda resmi çalışabilme hakkına sahip olabilmek için PATENT ALMAK zorunludur. Aşağıda vereceğimiz
bu bilgiler SNG vatandaşlarının ve de SNG vatandaşlarını çalıştıracak işverenlerin bilgilerinedir.Türkiye vatandaşları için
uygulanan kota rejimi geçmiş yıllarda olduğu gibi devam etmektedir.
ÇOK ÖNEMLİ…..Migrasyon kartlarında Rusyaya giriş amacınızın mutlaka RABOTA (Çalışma) olarak işaretlenmesi
gerekmektedir.Aksi takdirde PATENT başvurusu yapılamayacaktır.
Patent ile ilgili sorular ve yanıtları, Patent Alımı ile ilgili bilinmesi gerekenler, Patent nasıl alınır OKUYUNUZ :
1 . Devlet Harcı ( Gospoşlina ) Ne kadar ?
2. Patent Alımı İçin Neler Gerekli ?
3. Çalışma İzni Patent İçin Vergi Numarası INN Gerekiyor mu ?
4. Patent Ne kadar Zamanda Alınıyor ?
5. Patent Almak Niçin Gerekli ?
6. Patent Sahibi Rusya Federasyonu’nda Ne Kadar Kalabilir, 90 Gün Sonra Rusya’ı Terk Etmesi Mi Gerekir ?
7. Zamanında NDFL Gospoşlina Ödenmezse Ne Yapılmalıdır ?
8. Patent Sahibi olmak İçin Resmi Olarak Registire Nerede Yaptırılabilir ?
9. Siz Patent Yapabilir Misiniz ?

1.Devlet Harcı – GOSPOŞLİNA

1. 2015 yılı 1 Ocak itibarı ile PATENT alarak çalışacak yabancı ülke vatandaşlarının Rusya Federasyonu Vergi
kanunlarına göre her ay NDFL (Nalog na Dohodı Fiziçeskih Lits)-Şahıs Gelir Vergisi (Gospoşlina da
deniyor)ödemesi zorunludur. Bu miktar aylık minimum 4000 ruble olarak belirlenmiştir.Paten alımı sırasında
sadece 1 aylık , 2 aylık ya da 3 aylık gospoşlina ödeyebilirsiniz.Patentin geçerlilik süresi maksimum 1
YILDIR.Patent için gospoşlina aylık ödemeler şeklinde yapılmalıdır.Aylık ödemelerin de önemli bir kural
şartı var: patent için bir sonraki ay (yani gelecek ay ödemesi)ödemesi Patent veriliş tarihinden 2 gün önce
yapılmalıdır. (2 günden biraz önce de yapabilir ama SONRA YAPILAMAZ, artık süre geçmiş saylır.

2.Çalışabilme Hakkı Veren Moskova’da Paten Alımı İçin Gerekli BELGELER
– Pasaport Kopisi ( Renkli )
– Noter tasdikli Pasaport Tercümesi
– Migrasyon kartı kopisi (Renkli) Rusyaya giriş amacınızın mutlaka RABOTA (Çalışma) olarak
işaretlenmesi gerekmektedir.
– Registrasyon kopisi (Renkli) Posta ile yapılan registireler kabul edilmemektedir,bilgisayar bazında olan
legal FMS’den yapılan registire olmalı.
– Renkli mat 2 adet fotoğraf

– Sağlık raporu
– Zorunlu Sağlık Sigortası – DMC(Dobrovolnoe Meditsinskoe Strahovanie )
– Rus dili, Rusya tarihi ve Rusya Federasyonu hukuk mevzuatı ile ilgili sınavları vermesi ve bunları bildiğini
kanıtlayan SERTİFİKA alması gerekiyor
– INN Belgesi – Şahıs Vergi Numarası -Patent alımını ve patent ödemelerini kolaylaştırır, her yabancinin
INN belgesi olmalıdır.

3.INN Belgesi – Şahıs Vergi Numarası Patent Alımı İçin Gerekli mi ?
Patent alımı için INN Belgesi – Şahıs Vergi Numarası- almak gerekiyor, INN Belgesi – Şahıs Vergi Numarası –nın
olmaması durumunda FMS bizzat Rusya Vergi Dairesi’nden sizin için vergi numaranızı alıyor, bu da ek zaman
gerektirdğinden Patent alımı süresi biraz daha uzamış oluyor. INN Belgesi – Şahıs Vergi Numarası –alımı Paten alım
sürecini az da olsa hızlandırmış, patent ödemelerinı hızlı yapmanızı sağlayıp yapılabilecek yanlışları da önlemiş oluyor.

4.Patent Ne kadar Zamanda Alınıyor ?
Migrasyon ile ilgili yürürlükteki kanuna göre yabancı ülke vatandaşının Patent alım süreci 10 iş günüdür, yani 3 haftadır.
5.Paten Almak Ne İçin Gerekli ?
Rusya Federasyonu’nda bulunan BDT (Bağımsız Devletler Topluluğu ) ,SNG ülke vatandaşlarının legal çalıştığını belgeleyen
dokümana PATENT denmektedir. Patent iki türlüdür : Şahıs işlerinde çalışacaklar için ve Şirketlerde çalışacaklar için. Yasal
kalmak ve çalışabilmek için PATENT gereklidir.
Patent alan bir kişi var olan geçici 3 aylık registiresini patent ödemelerini zamanında yaparak uzatmış olur.

6.Patent Sahibi Rusya’da Ne kadar Kalabilir ?
Rusya Federasyonu’nda BDT (Bağımsız Devletler Topluluğu ) ,SNG ülke vatandaşlarının bulunma süresi 90 gündür (3 ay
değil). En geç 90’ ıncı gün Rusya’dan çıkmak zorundadır. Patent sahibi olan bir kişi var olan geçici 3 aylık registiresini,
patent ödemelerini düzenli olarak zamanında yaparak uzatmış olur. Rusya’ya giriş yapılan tarihten itibaren sayılmak üzre 1
yıl maksimum SNG vatandaşları Rusya Federasyonu’nda Patent sahibş olma koşulu ile kalabilirler.
Önemli !!!!! Patent için bir sonraki ay (yani gelecek ay ödemesi)ödemesi Patent veriliş tarihinden 2 gün
önce yapılmalıdır. (2 günden biraz önce de yapabilir ama SONRA YAPILAMAZ, artık süre geçmiş
saylır. Patent ödemesi zamanında yapılmamışsa yabancı ülke vatandaşı 15 gün içinde Rusya’yı terk etmek
zorundadırö aksi durumda yasadışı Rusya federasyonu’nda bulunuyor demektir.

7.Kimler Patent Alabilirler ?
Rusya Federasyonu’nda yasal olarak bulunan ve gerçek registire ( bazda olması gerekir )sahibi SNG ülke vatandaşları
Patent alabilirler.
Örneğin Sng vatandaşı geldi ve hemen 3 aylık registiresini yaptınız ya da bizim aracılığımızla registiresini yaptırdınız,
sonrasında Patent müracaatı yapabiliriz.

8.Patent Sahibi olmak İçin Resmi Olarak Registire Nerede Yaptırılabilir ?
Rusya’ya giriş yapan her yabancının regitiresinin, 7 iş gününde FMS organlarında, kabul eden taraflarlarca yaptırılması
gerekir. Kişi kendisi FMS’e gidip registire yaptıramaz. Bir şirketin kabul eden taraf olması gerekir. Kabul eden taraf olarak
SNG ülke vatandaşlarına registire yapmamız için bizimle kontak kurunuz.
Önemli!!! Postahaneden yapılan registireler , FMS bazında görünmedikleri için Patent müracaatlarında kabul
edilmemektedir.

9.Siz Patent Yapabilir Misiniz ?

EVET

+7 (495)647 04 66, +7 (495)921 37 22

visa@attida.ru
attidatorussia@gmail.com

Araç çubuğuna atla